Skip to main content

Avís Legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquesta web és titularitat de VILÀ ECONOMISTES SL (d’ara endavant “VILÀ ECONOMISTES SL”), amb CIF: B17796095, amb domicili al Carrer del Puig Rom, 91, 17480 Roses, Girona

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a VILÀ ECONOMISTES SL, oa tercers que n’han autoritzat l’ús. VILÀ ECONOMISTES SL presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i de promoció. EL TITULAR n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a VILÀ ECONOMISTES SL, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

VILÀ ECONOMISTES SL actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al vostre lloc web estigui actualitzada al seu moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment.

VILÀ ECONOMISTES SL tampoc no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web. Les relacions comercials amb els clients es regiran per les Condicions Generals que, si escau, l’estableixi VILÀ ECONOMISTES SL en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D’ÚS

L´ús d´aquest lloc web implica l´acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.